من برای صبرتون یه یا علی می خوام. همـــــِین !
عقیق
گاهی فکر می کنم.
گاه گاهی فکر می کنم که چه کم فکر می کنم.
و هر از چند گاهی فکر می کنم که چه خوب است کم فکر می کنم.

آخرین مطالب


۱ مطلب با موضوع «درس و مدرسه» ثبت شده است

۱۷:۴۴۰۶
اسفند

در تجربه معلمی مختصرم چند چیز را از همه دشوار تر یافتم؛

سری به صفحه درس مدرسه بزنید

احسان متین رزم